Om cookies

 

Vad är cookies?

 

En cookie är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator.
Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.
Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens
dator, cookien har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om
vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. När utgångsdatumet
passerats raderas cookien när användaren återkommer till den webbplats som skapade den.

Den andra typen av cookies kallas sessioncookies och saknar utgångsdatum. Under tiden en
användare är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i användarens dators
minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk denne har valt. Sessionscookies lagras inte
under en längre tid på användarens dator, utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

Värderingsdatas användning av cookies

 

För att underlätta för dig använder vi på Värderingsdata oss av sessionscookies på vår
webbplats. Detta för att kontrollera så att du har det rättigheter du är berättigad till.
I och med att vi använder sessionsvarianten sparas inget om ditt besök på vår webbplats
efter att du stängt ner din webbläsare.