Villkor

 

1. Köp
2. Pris
3. Betalning
4. Reklamation
5. Sekretess och säkerhet
6. Personuppgiftslagen (PUL)
7. Upphovsrätt
8. Ändamål
9. Kontaktuppgifter

1. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Värderingsdata bekräftat beställningen genom en
e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av Värderingsdatas databas
utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, antal etc. förbehåller
vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.

Vid beställning kan endast avtal ingås på svenska. Avtalen arkiveras hos Värderingsdata och är
tillgängliga via Värderingsdatas kundservice.

2. Pris
I priserna ingår moms med 25 %.

3. Betalning
Värderingsdata redovisar priser inklusive moms. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

Återbetalningar
Ev. återbetalningar görs i första hand till ditt bankkonto, person- konto eller bankgirokonto i
andra hand via avi. Återbetalningen sker inom 10 arbetsdagar från att vi har mottagit och
godkänt din retur.

Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Bank/Kreditkort
För dig som har VISA eller Mastercard, dock ej kort som är utfärdade av en utländsk bank.
Fyll i ditt kortnummer och kortets giltighetstid. Pengarna reserveras på ditt konto när du
lägger ordern och dras från kontot vid leveranstillfället. Vi använder oss av Verified by Visa
och MasterCard SecureCode. Det är en global säkerhetsstandard som är framtagen av
VISA och Mastercard för betalningar över Internet.

4. Reklamation
Enligt Konsumentköplagen har du som kund reklamationsrätt i 2 år efter det att du har tagit
emot varan. Värderingsdata tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt.

5. Sekretess och säkerhet
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och
telefonnummer och personnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner
du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden
gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via telefon eller
e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.
Personuppgiftsansvarig är Värderingsdata AB (se kontaktuppgifter nedan).

Värderingsdata AB och Nordea Bank Sverige AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter
till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att en gång per kalenderår gratis få den
information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du
begära att informationen ska rättas eller tas bort.
Kontakta i så fall vår Kundservice (se kontaktuppgifter nedan).

En cookie är en textfil som skickas ifrån en websida, ex. www.varderingsdata.se till din dator där
den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies).
Session cookies används för att lagra inloggningsinformation samt information om Din kundvagn
när du surfar runt hos oss. De sistnämnda raderas ur minnet så fort du stänger din web-browser.
Du kan undvika cookies genom att ställa in din web-browser på att automatiskt neka till lagring
av cookies eller så att du informeras varje gång en websida begär att få lagra en cookie.
Genom din web-browser kan du även radera tidigare lagrade cookies. Genom att förhindra
användningen av cookies riskerar du dock att samtliga funktioner på web-sidan inte fungerar.

6. Personuppgiftslagen (PUL)
Kunden erinras om att tjänsten kan innehålla uppgifter som berörs av PUL. Personuppgifter skall
användas i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) och fastighetsregisterlagen (2000:224).
Kunden får därför inte använda informationen på ett sätt som strider mot personuppgiftslagen och/eller
Lantmäteriets beslut enligt fastighetsregisterlagen.

7. Upphovsrätt
VärderingsData har upphovsrätt till all data och samtliga rapporter, diagram etc. som tillhandahålles i den
avtalade tjänsten. Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) anger reglerna för upphovsrätten, samt de påföljder
som kan uppstå, om kränkning mot upphovsrätten sker.

Data från tjänsten får inte överföras och lagras i externt register, vare sig i digital eller analog form.

Extern publicering i massmedia, på Internet etc. är inte tillåtet. Önskar du använda rapporter/data eller
andra uppgifter från tjänsten i extern publicering skall detta godkännas skriftligt från Värderingsdata.

8. Ändamål
Tjänsten innehåller information från Lantmäteriets fastighetsregister. Lantmäteriet är ansvarigt för registret
och skall bl a tillse att användningen av personuppgifter ur registret sker för vissa ändamål som endast sker
för omsättning av fastigheter, köp och försäljning av fastigheter, vilket är godtagbart ändamål enligt nämnda lag. 

Lantmäteriet informeras också av denna anledningen om tjänstens användning/användare.

9. Kontaktuppgifter
Värderingsdata AB
Norra Torggatan 1
434 30 Kungsbacka
Tel: +46 300 735 70
Fax: +46 300 735 71
Organisationsnummer: 556544-8874
Bankgiro: 5095-4312
Plusgiro: 192 98 80-1